Home • Karza Mukti Yantra

  Rs.1,499.00 Rs.999.00

 • Laxmi Dhan Varsha Yantra

  Rs.2,100.00 Rs.1,499.00
 • Keshri Ganesh Pendant

  Rs.1,900.00
 • Mangal Pendant

  Rs.2,000.00 Rs.1,900.00
 • Bagla Mukhi Yantra

  Rs.1,500.00
 • Kuber Yantra

  Rs.1,600.00
 • Mahamritunjay Yantra

  Rs.1,800.00
 • Do Mukhi Rudraksha

  Rs.1,200.00
 • Ek Mukhi Rudraksha

  Rs.4,100.00 Rs.4,000.00